Kuulutuse lisamine

+372

Kasutajatingimused
* Pakkumise deaktiveerimiseks kasutage koodi mille saate peale lisamist.

* Pakkuja kinnitab, et tal on lisatud raha laenusoovijale väljastada.

* Pakkuja on kohustatud laenusoovijale vastama ning põhjendama oma otsust.

* Pakkuja ei tohi esitada valeandmeid.

* Kirjeldus peab sisaldama laenutingimusi.

* Pakkuja nõustub sellega, et tema esitatud andmed on avalikult nähtavad portaali külastajatele ja võivad esile tõusta otsingumootorites.

Olen kasutajatingimused läbi lugenud ning nõustun nendega.
Copyright © 2009-2019 All rigths reserved