Kuulutuse vaatamiseks saada sõnum numbrile 13015 järgneva sisuga:

TELLI LKOOD 1212

Mõne hetke pärast saabub vastu sms, kus on kirjas teie jaoks vajaminev kood.

Hind: € 2.49 Klienditugi: info@laenuportaal.ee SMS-ühendus fortumo.ee
Price: € 2.49 Support: info@laenuportaal.ee Mobile Payment by fortumo.com
Sisesta sms-i teel saadud kood:


Soovin saada laenu 10 000€ äritegevuse käivitamiseks ja vajaliku inventari soetamiseks. Tagatist ja käendajat ei ole. Oodatud on kõik pakkumised....Copyright © 2009-2019 All rigths reserved